Świat podwodny- malowanie na płótnie farbami oraz ozdabianie obrazu”złotkiem”- warsztaty dla dzieci/Підводний світ – малювання на тканині фарбами та оздоблення картини “золотом” – майстер-класи для дітей.

Świat podwodny- malowanie na płótnie farbami oraz ozdabianie obrazu”złotkiem”- warsztaty dla dzieci/Підводний світ – малювання на тканині фарбами та оздоблення картини “золотом” – майстер-класи для дітей.

20 lipca 2023 roku w Fundacji Nova-Klub Sąsiedzki Chełm odbyły się niezwykłe warsztaty plastyczne “Świat podwodny – malowanie na płótnie farbami oraz ozdabianie obrazu ‘złotkiem'”, projekt dla dzieci polskich i ukraińskich. Warsztaty te mają na celu nie tylko rozwój artystycznych zdolności uczestników, ale również zewnętrzne i zbliżenie kulturowe między dwoma narodowościami.
Pierwsza część warsztatów polegała na malowaniu na płótnie farbami. Dziecięce możliwości odkrywania swojego artystycznego talentu i wyrażania swojej wyobraźni poprzez rysowanie i działanie działania stworzeń i roślinności, charakterystycznych dla podwodnego świata. Były tam kolorowe ryby, piękne rafy koralowe, które nabierały życia pod pędzlem małych artystów.
Potem nadszedł czas na wyjątkowy element złocenia – ozdabianie obrazów “złotkiem”. Każde dziecko otrzyma otrzymaną cieniowaną folię złocistą, która mogłaby przykleić do obrazu i uzyskać efekt blasku oraz unikatowy wygląd.
Podczas trwania badania, dzieci również poznały się, wymieniły doświadczenie i uczyły się języka polskiego i ukraińskiego. Integracyjny charakter wydarzeń, że dzieci szybko nawiązały przyjaźń, a bariera językowa nie stanowiła przeszkody w porozumiewaniu się.
20 липня 2023 року у Фундації Nova-Klub Sąsiedzki Chełm відбувся незвичайний мистецький майстер-клас під назвою “Підводний світ – малювання на полотні фарбами та оздоблення картини “золотом””, проєкт для польських та українських дітей. Такі майстер-класи спрямовані не тільки на розвиток художніх навичок учасників, але також на зовнішнє і культурне зближення між двома національностями.
Перша частина майстер-класу складалася з малювання на полотні фарбами. Діти мали можливість розкрити свій художній талант і висловити свою фантазію, малюючи і розігруючи істот і рослинність, характерні для підводного світу. Під пензлем маленьких художників ожили різнокольорові рибки, красиві коралові рифи.
Потім настав час для унікального елементу позолоти – прикрашання картин “золотом”. Кожна дитина отримувала затінену золоту фольгу, яку можна було наклеїти на картину, щоб вона сяяла та мала неповторний вигляд.
Під час навчання діти також знайомилися один з одним, обмінювалися досвідом та вивчали польську та українську мови. Завдяки інклюзивному характеру заходів між дітьми швидко зав’язалися дружні стосунки, а мовний бар’єр не став перешкодою для спілкування.
#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment