Świąteczne paczki przygotowane w ramach akcji Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora

Świąteczne paczki przygotowane w ramach akcji Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora

Fundacja  NOVA – Klub Sąsiedzki Chełm przekazuje paczki okolicznościowe w ramach akcji Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora. Do udziału w programie Fundacja  NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm zaprasza 300 seniorów w wieku 65+ lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W programie biorą udział również seniorzy z Ukrainy, którym udzielamy pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji, wsparcie prawne, psychologiczne.

Mamy nadzieję, że świąteczne podarunki ucieszą naszych drogich seniorów!

Więcej informacji o projekcie  na stronie internetowej www.gdansk pomaga-wspieraj seniora

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację programu pn.:”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

No Comments

Post A Comment