Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Курси польскоі мови

Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Курси польскоі мови

W Fundacji NOVA kontynuujemy nasze zajęcia integracyjno-adaptacyjne, tworząc przestrzeń do nauki, dzielenia się doświadczeniami oraz budowania wspólnoty. Na ostatnich spotkaniach uczestnicy wzięli udział w kreatywnym projekcie, gdzie własnoręcznie tworzyli ozdoby i stroiki świąteczne.

Atmosfera była pełna radości i współpracy, ponieważ uczestnicy dzielili się swoimi tradycjami i technikami zdobienia z różnych kultur. Tworzenie ozdób nie tylko umożliwiło nabywanie nowych umiejętności manualnych, ale także sprzyjało wymianie pomysłów i wzajemnemu inspirowaniu się.

Poprzez tę aktywność uczestnicy nie tylko zacieśniali więzi między sobą, lecz również rozwijali poczucie przynależności do nowego środowiska. To inicjatywy takie jak te pomagają w łagodnym przejściu przez proces adaptacji, jednocześnie umożliwiając uczestnikom wyrażenie swojej kreatywności i tożsamości kulturowej.

Fundacja NOVA jest dumna, że może być miejscem, gdzie różnorodność jest celebrowana, a integracja zachęcana poprzez takie wspólne działania.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

У фонді “NOVA” ми продовжуємо нашу діяльність з інтеграції та адаптації, створюючи простір для навчання, обміну досвідом та побудови спільноти. На нещодавніх зустрічах учасники взяли участь у творчому проекті, де власноруч виготовляли різдвяні прикраси та очеретяні композиції.

Атмосфера була радісною та спільною, оскільки учасники ділилися своїми традиціями та техніками прикрашання з різних культур. Створення прикрас не лише дозволило набути нових ручних навичок, але й сприяло обміну ідеями та взаємному натхненню.

Завдяки цій діяльності учасники не лише зміцнили зв’язки між собою, але й розвинули почуття приналежності до нового середовища. Саме такі ініціативи допомагають згладити процес адаптації, дозволяючи учасникам проявити свою творчість та культурну ідентичність.

Фонд “NOVA” пишається тим, що є місцем, де відзначають різноманітність та заохочують інтеграцію через такі спільні заходи.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment