Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Курси польскоі мови

Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Курси польскоі мови

W Fundacji NOVA kładziemy duży nacisk na proces integracji i adaptacji migrantów do nowego otoczenia. Nasze warsztaty integracyjno-adaptacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom nie tylko praktycznych umiejętności, ale także umożliwić im budowanie relacji społecznych i poczucia wspólnoty.

Podczas tych inspirujących warsztatów, uczestnicy mają okazję zgłębiać wiedzę o kulturze, tradycjach i życiu codziennym w nowym kraju, czy nawet o rzeczach tak zwykłych jak pogoda co jest istotnym elementem zrozumienia otaczającego świata.

Nie tylko uczymy praktycznych umiejętności językowych, ale także piosenek po polsku, co nie tylko pomaga w nauce języka, ale również tworzy przyjazną atmosferę podczas wspólnych zajęć. Gry po polsku są kolejnym kreatywnym elementem, który nie tylko rozwija umiejętności językowe, ale także integruje uczestników w przyjazny i nieformalny sposób.

Warsztaty te nie tylko dostarczają wiedzy praktycznej, ale także promują aktywne zaangażowanie i wzajemne zrozumienie między uczestnikami. Staramy się stworzyć przestrzeń, gdzie różnorodność jest celebrowana, a każdy może czuć się akceptowany i doceniany. Nasza Fundacja NOVA dąży do tego, aby proces adaptacji był nie tylko efektywny, ale także inspirujący i pełen pozytywnych doświadczeń społecznych.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

У Фонді “NOVA” ми приділяємо велику увагу процесу інтеграції та адаптації мігрантів до нового середовища. Наші семінари з інтеграції та адаптації розроблені таким чином, щоб надати учасникам не лише практичні навички, але й дати їм можливість налагодити соціальні зв’язки та відчути себе частиною спільноти.

Під час цих надихаючих семінарів учасники мають можливість дослідити культуру, традиції та повсякденне життя в новій країні, або навіть такі звичайні речі, як погода, що є невід’ємною частиною розуміння світу навколо них.

Ми навчаємо не лише практичним мовним навичкам, але й пісням польською мовою, що не лише допомагає вивчати мову, але й створює дружню атмосферу під час спільних занять. Ігри польською мовою – це ще один творчий елемент, який не лише розвиває мовні навички, але й інтегрує учасників у дружній та неформальній атмосфері.

Такі воркшопи не лише надають практичні знання, але й сприяють активному залученню та взаєморозумінню між учасниками. Ми прагнемо створити простір, де відзначається різноманітність і де кожен може відчути, що його приймають і цінують. Наш Фонд NOVA прагне зробити процес адаптації не лише ефективним, але й надихаючим та сповненим позитивного соціального досвіду.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment