Warsztaty integracyjno- adaptacyjne /Заняття з інтеграції та адаптації для

Warsztaty integracyjno- adaptacyjne /Заняття з інтеграції та адаптації для

W Fundacji NOVA kontynuujemy nasze zajęcia integracyjno-adaptacyjne, kładąc nacisk na twórcze formy wyrażania. Podczas ostatnich zajęć uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności manualne i artystyczne, tworząc piękne kartki bożonarodzeniowe.

W atmosferze radości i współpracy, każdy mógł wyrazić swoją kreatywność, tworząc unikalne projekty kartek świątecznych. Wspólnie wymieniali się pomysłami, inspirując się różnorodnością kultur i tradycji reprezentowanych przez uczestników. To nie tylko okazja do nauki nowych technik artystycznych, ale również do dzielenia się własnymi doświadczeniami i historiami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.

Zajęcia te nie tylko wspierają proces adaptacji w nowym środowisku, ale także budują silne więzi społeczne. Poprzez twórcze działania, uczestnicy nie tylko zdobywają nowe umiejętności, ale także uczą się wzajemnego szacunku i zrozumienia. Fundacja NOVA dąży do tworzenia inkludycyjnej przestrzeni, gdzie różnorodność jest celebracją, a wspólne tworzenie staje się budującym więzi doświadczeniem.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

У фонді “NOVA” ми продовжуємо заняття з інтеграції та адаптації з акцентом на творчі форми самовираження. Під час останнього заняття учасники мали можливість розвинути свої ручні та художні навички, створюючи красиві різдвяні листівки.

У веселій атмосфері співпраці кожен зміг проявити свої творчі здібності, створюючи унікальні дизайни різдвяних листівок. Разом вони обмінювалися ідеями, натхненні розмаїттям культур і традицій, представлених учасниками. Це не лише можливість навчитися новим художнім технікам, а й поділитися власним досвідом та історіями, пов’язаними з Різдвом.

Такі заходи не лише підтримують процес адаптації в новому середовищі, але й будують міцні соціальні зв’язки. Завдяки творчій діяльності учасники не лише здобувають нові навички, але й вчаться взаємоповазі та взаєморозумінню. Фонд “NOVA” прагне створити інклюзивний простір, де відзначається різноманітність, а спільна творчість стає досвідом, що зміцнює зв’язки.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд.

No Comments

Post A Comment