PODSUMOWANIE – SEMINARIUM – EDUKACJA SENIORALNA W POLSCE I NORWEGII

PODSUMOWANIE – SEMINARIUM – EDUKACJA SENIORALNA W POLSCE I NORWEGII

Było to wyjątkowe wydarzenie, które było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji na bazie doświadczeń norweskich, ale także do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości edukacji senioralnej w wielu organizacjach. Organizatorem wydarzenia była Fundacja NOVA.

W programie Seminarium znalazły się m.in.:

– Prezentacja rezultatów projektu “EduSenior” przez Fundację NOVA, w tym katalogu dobrych praktyk edukacji senioralnej w Polsce i Norwegii oraz poradnika nt. innowacyjnych metod i narzędzi edukacji senioralnej;
–  Wykład inspiracyjny – Gość Specjalny z Norwegii: prezentacja doświadczeń norweskiej organizacji Bjerkaker Learning Lab w dziedzinie edukacji senioralnej;
–  Edukacja senioralna w Norwegii i Polsce – Inspiracje i Praktyki: prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii – Inkubator Sąsiedzkiej Energii DOLNE MIASTO, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk;
– Networking;
– Study Circle jako metoda pracy z seniorami: prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii i wdrażania dobrych praktyk w swoich organizacjach, Fundacja NOVA, Przystań Gdynia, Dzienny Dom Senior Wigor, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk;
– Teatr jako metoda pracy edukacyjnej z seniorami: prezentacja grupy nieformalnej “Kawiarenka Literacka” – podsumowanie doświadczeń z wyjazdu senioralnego do Norwegii;
– Urodziny “Kawiarenki Literackiej” – poczęstunek i świętowanie 2. rocznicy istnienia “Kawiarenki Literackiej” przy Fundacji NOVA

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

No Comments

Post A Comment