Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Заняття інтеграційно-адаптаційне

Warsztaty integracyjno- adaptacyjne / Заняття інтеграційно-адаптаційне

Warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla imigrantów stanowią ważny element procesu aklimatyzacji osób przybywających do nowego kraju. Celem tych warsztatów jest pomoc imigrantom w zrozumieniu kultury i języka w swoim nowym miejscu zamieszkania a także integracje w społeczności lokalnej. Jednym z kluczowych aspektów tych warsztatów było doskonalenie umiejętności w zakresie polskiej pisowni i ortografii.

Podczas tych warsztatów imigranci mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach, które pomagały im doskonalić swoje umiejętności językowe i jednocześnie integrować się z innymi uczestnikami. Oto niektóre z elementów warsztatów:

Lekcja ortografii i pisowni: Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w lekcji poświęconej zasadom polskiej pisowni i ortografii. Trenerka pomogła im zrozumieć zasady i wyjątki, które mogą sprawiać trudności obcokrajowcom.

Gry językowe: Zabawy językowe to doskonały sposób na naukę i doskonalenie umiejętności językowych. Imigranci grali w różne gry słowne, krzyżówki, bądź gry planszowe z kartami zawierającymi polskie słowa. To nie tylko pomagało w nauce, ale także tworzyło przyjazną atmosferę.

Konwersacje i wymiana doświadczeń: Podczas warsztatów imigranci mieli okazję rozmawiać ze sobą i z lokalnymi mieszkańcami. To doskonały sposób na praktykę języka oraz poznanie kultury i obyczajów Polski.

Warsztaty integracyjno-adaptacyjne są ważne, ponieważ pomagają imigrantom zrozumieć i zaakceptować swoje nowe otoczenie, integrować się z lokalną społecznością i zdobywać nowe umiejętności. To również ukierunkowane działanie na rzecz zapobiegania izolacji społecznej i kulturowej. Dzięki takim inicjatywom imigranci mogą czuć się bardziej pewnie i komfortowo w nowym kraju.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Заняття з інтеграції та адаптації для іммігрантів є важливим елементом процесу акліматізації людей, які прибувають у нову країну. Мета таких споткань – допомогти іммігрантам зрозуміти культуру та мову їхнього нового місця проживання, а також інтегруватися в місцеву громаду. Одним із ключових аспектів цього було вдосконалення навичок польського правопису та орфографії. Під час цих семінарів іммігранти мали можливість взяти участь у різноманітних заходах, які допомогли їм покращити свої мовні навички та водночас інтегруватися з іншими учасниками.
Ось деякі з елементів занять:
Урок орфографії та правопису: цей урок був присвячени правилам польського правопису та орфографії. Вчитель допоміг їм зрозуміти правила та винятки, які можуть бути складними для іноземців.
Мовні ігри: це чудовий спосіб вивчити та вдосконалити мовні навички. Іммігранти грали в різноманітні словесні ігри, кросворди та настільні ігри з картками з польськими словами. Це не тільки допомогло в навчанні, а й створило дружню атмосферу.
Бесіди та обмін досвідом: під час семінарів іммігранти мали можливість поспілкуватися один з одним та з місцевими жителями. Це чудовий спосіб практикувати мову .
Заняття з інтеграції та адаптації важливі, оскільки вони допомагають іммігрантам зрозуміти та прийняти нове оточення, інтегруватися в місцеву громаду та набути нових навичок. Це також цілеспрямована дія для запобігання соціальної та культурної ізоляції. Завдяки таким ініціативам іммігранти можуть почуватися впевненіше та комфортніше у своїй новій країні.
Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та у рамках Програми Активні Громадяни – Регіональний фонд

Цей проект було профінансовано завдяки підтримці Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії через гранти EOG  в рамках Програми активних громадян – регіонального фонду.

Організатором цієї надзвичайно надихаючої події став фонд Nova.

No Comments

Post A Comment