Warsztaty młodzieżowe w Centrum Rozwoju Talentów

Warsztaty młodzieżowe w Centrum Rozwoju Talentów

Fundacja NOVA zorganizowała wyjście na warsztaty dla młodzieży ukraińskiej do Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy. Podczas tych wyjątkowych zajęć młodzi ludzie nie tylko poznawali swoje talenty, ale również uczyli się, jak kreatywnie wykorzystać swoje zdolności.

Poprzez różnorodne aktywności i zadania praktyczne, uczestnicy warsztatów mieli okazję odkryć unikalne strony swojej osobowości i zdobyć umiejętności, które pomogą im osiągnąć sukces w przyszłości. Ponadto, akcent położony został na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, komunikacja i współpraca.

Warsztaty w Centrum Rozwoju Talentów stanowiły nie tylko doskonałą okazję do nauki, ale także miejsce, gdzie młodzież mogła dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami. Inicjatywa ta wpisuje się w ducha wsparcia dla młodych ludzi, pomagając im rozwijać swoje talenty i umiejętności, aby lepiej kierować swoją przyszłością.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Фонд “NOVA” організував для української молоді виїзд на семінар у Центрі розвитку талантів Гданського центру зайнятості. Під час цих унікальних заходів молоді люди не тільки дізналися про свої таланти, але й навчилися творчо використовувати свої здібності.

Завдяки різноманітним видам діяльності та практичним завданням учасники семінару мали можливість відкрити для себе унікальні сторони своєї особистості та здобути навички, які допоможуть їм досягти успіху в майбутньому. Крім того, акцент був зроблений на розвитку м’яких навичок, таких як робота в команді, комунікація та співпраця.

Семінари в Центрі розвитку талантів були не лише чудовою можливістю для навчання, але й місцем, де молоді люди могли поділитися своїм досвідом та натхненням. Ініціатива витримана в дусі підтримки молодих людей, допомагаючи їм розвивати свої таланти і навички, щоб краще керувати своїм майбутнім.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment