Warsztaty świąteczne ze scrapbookingu /Різдвяний скрапбукінг-майстер-клас

Warsztaty świąteczne ze scrapbookingu /Різдвяний скрапбукінг-майстер-клас


Warsztaty świąteczne ze scrapbookingu dla imigrantów, które odbyły się 3 listopada 2023 roku w Fundacji NOVA, były wyjątkowym wydarzeniem, które skupiło uwagę na integracji kulturowej, tworzeniu wspomnień i budowaniu więzi społecznych. To inicjatywa, która pozwoliła uczestnikom spędzić czas na tworzeniu pięknych kartek świątecznych, a jednocześnie na nawiązywaniu nowych kontaktów i dzieleniu się doświadczeniami.
Podczas warsztatów udostępniono uczestnikom różnorodne materiały do tworzenia kartek świątecznych, takie jak ozdoby, papier do scrapbookingu, kleje, nożyczki i mnóstwo inspiracji. Wspólnie, pod czujnym okiem doświadczonego trenera, każdy uczestnik mógł stworzyć swoją własną, unikalną kartkę świąteczną, która odzwierciedlał jego osobiste doświadczenia i tradycje świąteczne.
Podczas tworzenia kartek, uczestnicy mieli również okazję do dzielenia się swoimi historiami i tradycjami kulturowymi związanych z okresem świątecznym. To pozwoliło na wzajemne zrozumienie i budowanie więzi między różnymi kulturami i narodowościami. Wspólne rozmowy i rozmowy przy kawie pomogły uczestnikom lepiej poznać siebie nawzajem oraz znaleźć wspólne punkty zainteresowań.
Warsztaty świąteczne ze scrapbookingu dla imigrantów, które odbyły się 3 listopada 2023 roku w Fundacji NOVA, były nie tylko okazją do tworzenia pięknych kartek świątecznych, ale także do budowania mostów między różnymi kulturami i ludźmi. To wydarzenie przypomniało, że sztuka i rękodzieło mogą być doskonałym narzędziem integracji i budowania wspólnoty w nowym środowisku.

#AktywniObywateleGranty

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Різдвяний скрапбукінг-майстер-клас для мігрантов , який відбувся 3 листопада 2023 року у Фундації NOVA, став подією яка була спрямована на культурну інтеграцію, створення спогадів та побудову соціальних зв’язків. Це ініціатива, яка дозволила учасникам провести час за створенням красивих різдвяних листівок і водночас познайомитися та обмінятися досвідом.
Під час майстер-класів учасникам були надані різні матеріали для створення різдвяних листівок- прикраси, папір для скрапбукінгу, клей, ножиці та багато натхнення. Разом, під пильним оком досвідченого тренера, кожен учасник міг створити власну, унікальну різдвяну листівку, яка відображала б їхній особистий досвід та святкові традиції.
Створюючи листівки, учасники також мали можливість поділитися своїми історіями та культурними традиціями, пов’язаними зі святкованем Різдва. Спільні розмови та розмови за кавою допомогли учасникам краще пізнати один одного та знайти спільні точки зору.
Майстер-класи з різдвяного скрапбукінгу для мігрантов, які відбулися 3 листопада 2023 року у Фундації NOVA, стали не лише можливістю створити гарні різдвяні листівки, а й побудувати мости між різними культурами та людьми. Цей захід нагадав нам, що мистецтво можуть бути чудовим інструментом для інтеграції та побудови спільноти в новому середовищі.

#АктивніГромадяниГранти

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG у рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

No Comments

Post A Comment