Wolontariusze dla Wolontariuszy

Wolontariusze dla Wolontariuszy

Podsumowanie Projektu “Wolontariusze dla Wolontariuszy”

Fundacja NOVA oraz PlanBe, Plan it Be it, podjęły współpracę w ramach projektu pt. “Wolontariusze dla Wolontariuszy”.  Inicjatywa , której celem było wzmocnienie bilateralnych relacji i promowanie wolontariatu, zwłaszcza w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC), okazała się niezwykłym sukcesem.

Tło Projektu i Cele

Projekt, zainicjowany przez Fundację NOVA z Gdańska, Polska, miał na celu zwiększenie uczestnictwa obywateli w działaniach obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie młodzieży w wolontariat. Partnerstwo z PlanBe, Plan it Be it, zlokalizowanym w Nikozji, na Cyprze, miało na celu wymianę wglądów i najlepszych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia ESC.

Najważniejsze Punkty Wizyty Studyjnej

Sercem projektu była czterodniowa wizyta studyjna (04-08.09.2023), podczas której czterech przedstawicieli Fundacji NOVA wspólnie z zaangażowaną kadrą PlanBe aktywnie uczestniczyło w szeregu działań. Program obejmował przywitanie, prezentacje, warsztaty, zwiedzanie miasta oraz spotkania z młodymi wolontariuszami ESC. Każda aktywność przyczyniała się do głównego celu – wymiany wiedzy i wspierania współpracy.

Korzyści i Wizja Przyszłości

Wizyta studyjna dostarczyła cennych doświadczeń Fundacji NOVA, zwłaszcza w zakresie zaangażowania młodzieży w wolontariat. PlanBe podzielił się bogatym doświadczeniem ESC, wzbogacając wiedzę Fundacji NOVA i stwarzając perspektywy na przyszłe wspólne projekty. Obie organizacje przewidują kontynuację współpracy, w tym wymianę wolontariuszy i współpracę w ramach programu Erasmus+.

Trwałość i Perspektywy na Przyszłość

Trwałość projektu jest widoczna w zobowiązaniach obu organizacji do stałej komunikacji i współpracy. Regularny kontakt poprzez różne środki, takie jak e-mail, telefon i spotkania online, zapewnia trwały sukces tej współpracy.

Co więcej, projekt otworzył drogę do istotnego rozwoju – Fundacja NOVA będzie począwszy od połowy stycznia 2024 roku gospodarzem wolontariusza Europejskiego Korpusu Solidarności. Wolontariat w naszej organizacji będzie trwał 6 miesięcy. Proces rekrutacji na wolontariat został zakończony, a wolontariuszka z Francji stoi przed szansą dołączenia do zespołu Fundacji NOVA i wniesienia swojego wkładu, nowej perspektywy i pomysłów w dalsze działania Fundacji NOVA.

Podsumowując, “Wolontariusze dla Wolontariuszy” stanowi dowód na siłę międzynarodowej współpracy w dziedzinie wolontariatu. Współdzielone doświadczenia, wzbogacona wiedza i trwałe zaangażowanie między Fundacją NOVA a PlanBe są przykładem potencjału wpływowego i zrównoważonego partnerstwa w przyszłościowych inicjatywach wolontariackich.

Finasowanie

Inicjatywa została wsparta finansowo w ramach inicjatyw dwustronnych i regionalnych prowadzonych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

No Comments

Post A Comment