Współpraca interdyscyplinarna

Współpraca interdyscyplinarna

Współpraca interdyscyplinarna- asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę- organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka.

No Comments

Post A Comment