Zajęcia komputerowe dla seniorów 60+

Zajęcia komputerowe dla seniorów 60+

 

 

W siedzibie Fundacji NOVA organizowane są warsztaty komputerowe specjalnie dedykowane seniorom. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko wprowadzenie starszych osób w świat nowoczesnych technologii, ale także podkreślenie wartości i unikalnych umiejętności, jakie seniorzy sami ze sobą niosą. To niezwykła okazja do dzielenia się bogatym doświadczeniem i zdobywania nowych umiejętności w przyjaznym
i wspierającym środowisku.

Podczas tych  warsztatów seniorzy zdobywają praktyczną wiedzę z obsługi komputera, co stanowi cenny krok
w dostosowaniu się do współczesnych realiów. Co istotne, to właśnie doświadczeni seniorzy pełnią rolę przewodników, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z entuzjazmem i cierpliwością.

Poniżej znajdują się zdjęcia z warsztatów z 28 i 29 listopada. Na fotografiach widoczne są chwile nauki, współpracy i radości z odkrywania nowych możliwości, które technologia otwiera przed seniorami.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja NOVA

“Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025″

 

 

 

No Comments

Post A Comment