Zakończenie Par Językowych styczeń-maj 2023

Zakończenie Par Językowych styczeń-maj 2023

Oto takie radosne i jednocześnie smutne wydarzenie mieliśmy. Radosne, bo takie relacje, które zbudowały nasze pary polsko-ukraińskie, pozostają na całe życie! Pierwotnie mieliśmy zamiar pokonać barierę językową i rozwijać umiejętności językowe uczestników projektu Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów – Gdańsk Chełm, ale zostaliśmy zaskoczeni. Przyjaźń i wsparcie – takie skutki w końcu otrzymaliśmy! Życzymy naszym Parom Językowym powodzenia! Przygoda dopiero się zaczyna!

Така радісна і водночас сумна подія у нас відбулася. Радісна, тому що ті стосунки, які побудували наші польсько-українські пари, залишаються на все життя! Нашим початковим наміром було подолання мовного бар’єру та розвиток мовних навичок учасників проєкту “Місцевий пункт підтримки та інтеграції іммігрантів – Ґданськ Хелм”, але ми були приємно здивовані. Дружба та підтримка – ось результати, які ми зрештою отримали! Бажаємо нашим мовним парам успіхів! Пригода тільки починається!

#AktywniObywateleGranty
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

No Comments

Post A Comment