Zbadaj poziom swoich umiejętności socjo-emocjonalnych – projekt SESKAT!

Zbadaj poziom swoich umiejętności socjo-emocjonalnych – projekt SESKAT!

Zapraszamy wszystkich edukatorów i trenerów specjalizujących się w edukacji osób dorosłych do zbadania aktualnego poziomu swoich umiejętności socjo-emocjonalnych poprzez wypełnienie poniższej ankiety.
Po wypełnieniu kwestionariusza natychmiast otrzymacie wiadomość e-mail z informacją zwrotną podsumowującą Wasze odpowiedzi w różnych obszarach wymienionych w ankiecie. Pomoże Wam to uświadomić sobie, które z Waszych umiejętności są na bardzo wysokim poziomie, a nad którymi możecie jeszcze popracować.
W kolejnym etapie projektu damy Wam możliwość przetestowania zestawu wypracowanych przez nas narzędzi, które pomogą Wam rozwinąć Wasze umiejętności socjo-emocjonalne w obszarach które tego wymagają.
Seskat (Umiejętności Społeczno-Emocjonalne dla Trenerów Osób Dorosłych), jest to projekt Erasmus+ współfinansowany przez Komisję Europejską. Seskat ma na celu rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych u trenerów osób dorosłych, aby mogli oni lepiej zarządzać swoimi szkoleniami i poprawiać ich jakość.
*****ENG*****
We invite all educators and trainers specializing in adult education to check their current level of socio-emotional skills by completing the following survey.
After completing the questionnaire, you will immediately receive a feedback email summarizing your responses in the various areas mentioned in the survey. This will help you to realize which of your skills are at a very high level and which ones you can still work on and improve.
In the next stage of the project, we will give you the opportunity to test a set of tools developed by us that will help you to improve your socio-emotional skills in areas that require your attention.
Seskat (Social and Emotional Skills for Adult Trainers), is an Erasmus+ project co-funded by the European Commission. Seskat aims to develop social and emotional skills in adult trainers so that they can better manage and improve their training.
No Comments

Post A Comment