OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUNOVA, posiada Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte (na zamówienie danej placówki).

 

Wystawiamy fakturę na osobę prywatną oraz organ prowadzący/placówkę

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

OFERTA

Zasady zgłoszeń i płatności:
1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez formularz online, znajdujący się na podstronie szkolenia.
2. Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń.
3. Osoby, zakwalifikowane do udziału w kursie, otrzymają e-mailem lub telefonicznie zawiadomienie przed rozpoczęciem zajęć.
4. Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie podanym w zawiadomieniu. Niespełnienie tego warunku jest traktowane jako rezygnacja z udziału w danej formie doskonalenia.
5. Opłaty za kurs należy dokonać na konto bankowe podane w zawiadomieniu podając w tytule przelewu „imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia”.
6. Formy doskonalenia mogą być organizowane poza siedzibą Ośrodka, na zamówienie (np. szkół, organów prowadzących szkoły) po zapewnieniu przez zamawiającego odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć.
7. Jeśli forma doskonalenia nie zostanie uruchomiona z powodów organizacyjnych, ODN zwraca wpłaconą kwotę.