ZESPÓŁ

Joanna Woźniczka - Sulka

Joanna Woźniczka – Sulka – Prezes.

Absolwentka Wydz. Zarządzania UG. Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. Przez 10 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, jako koordynator projektów z zakresu integracji społecznej i edukacji (m.in. Gdański Model Ekonomii Społecznej, Rzecznik Osoby Bezdomnej, Agenda Bezdomności, Jesienna Szkoła Streetworkinu). Współpracuje m.in. z Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Fundacją Gospodarczą, FAR, Fundacją Integralia, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy, Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Koordynator projektów finansowanych ze środków unijnych oraz projektów ERASMUS+.

Magdalena Szpak-Marek

Magdalena Szpak – Marek – Wiceprezes.

Trener, edukator, animator, pośrednik pracy, asystent osób niepełnosprawnych, project manager. Absolwentka Wydz. Zarządzania i Ekonomii PG. W latach 2006-2015 pełniła funkcję dyrektora Szkół Policealnych. Od 2015 r. współtworzy Fundację NOVA. Posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, głównie dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie; organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zajmuje się ich certyfikacją. Koordynator projektów społecznych z zakresu animacji środowiskowej, poradnictwa obywatelskiego, aktywizacji społeczno- zawodowej i pośrednictwa pracy. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia, realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Koordynator projektów finansowanych z Programu ASOS, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz RPO WP 2014-2020.

Patrycja Wasilewska

Patrycja Wasielewska – Ekspert merytoryczno – dydaktyczny.

Absolwentka Pedagogiki, na kierunku edukacja wczesnoszkolna z arteterapią. Aktualnie zajmuje się projektem „Dla rodziny” doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej a także „Żuławską Szkołą Ćwiczeń”. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole. W Fundacji NOVA jest odpowiedzialna za organizację szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracowników socjalnych oraz innych grup zawodowych. Zajmuje się rozliczaniem projektów a także organizuje i prowadzi różnego rodzaju wydarzenia.

Krystyna Woźniczka

Krystyna Woźniczka – Wiceprezes, Edukator.

Absolwentka filologii polskiej UG. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjnej z młodzieżą oraz osobami starszymi, koordynator edukacji kulturalnej, posiadająca także dzięki swojej dotychczasowej pracy w zespole szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) szeroką sieć kontaktów społecznych.

Joanna Leszczyńska

Joanna Leszczyńska – Animator Społeczny.

Absolwentka Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, wieloletni pracownik korporacji. Obecnie animator Społeczny na Chełmie i Radna Dzielnicy. Prowadzi Inkubator Sąsiedzkiej Energii na Chełmie. Aktywizuje mieszkańców dzielnicy i zachęca ich do wyjścia z domu organizując różnego rodzaju eventy, warsztaty, zajęcia i szkolenia. Moim sukcesem jest zaktywizowanie ponad 1000 osób i zmotywowanie ich do działań na rzecz swojej dzielnicy.

Natalia Wacławek

Natalia Wacławek – Animator.

Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Współpracowała z Fundacją NOVA od  2020 r. jako  animator w projekcie:  eduNOVA – model edukacji społecznościowej. W pracy zawodowej od zawsze związana z tematem pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz seniorami.  Współpracowała  z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”. Hobbystycznie zajmuje się fotografią, od 2020 roku absolwentka Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH.

Alicja Kaiser

Alicja Kaiser – Specjalista ds. współpracy międzynarodowej.

Absolwentka Finansów i Bankowości, na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, administracji oraz nadzorowaniu różnego rodzaju projektów, które zdobyła na rynku brytyjskim. Z łatwością nawiązuje kontakty oraz buduje trwałe relacje biznesowe. Jej pozytywne nastawienie pozwala jej sprawnie realizować wyznaczone cele, zawsze szuka rozwiązań i szybko eliminuje pojawiające się problemy.

W fundacji NOVA jej główny cel to rozszerzenie obszaru działania na skalę międzynarodową oraz nawiązanie współpracy z organizacjami z innych krajów europejskich.

Liudmyla Matrosova

Liudmyla Matrosova

Pochodzi z Ukrainy, absolwentka Pedagogiki na Wydziale Geografii i Biologii Instytutu Pedagogicznego w Krzywym Rogu i Filologii Polskiej.

Przez większość zawodowego życia pracowała jako nauczyciel w szkole. Przez ponad 10 lat była także Wiceprezesem Związku Polaków Ojczyzna w Krzywym Rogu, prowadziła również kursy j. polskiego dla Ukraińców. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi .

Współpracuje z Fundacją NOVA od września 2022 r. jako ekspert merytoryczny w projekcie: Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów-Gdańsk Chełm. Ma doświadczenie migracyjne – wyjechała razem z 79 letnią mamą, córką i wnuczką do Polski po wybuchu wojny 24.02.2022 r.

Daria Polishchuk

Daria Polishchuk

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych, aktualnie studiuje na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzykulturowym.

Zna kilka języków, w tym angielski, chiński, polski, ukraiński. Doświadczenie zawodowe zbywała w ukraińskiej firmie zajmującej się edukacją międzynarodową, gdzie współpracowała z brytyjskimi, kanadyjskimi i amerykańskimi uniwersytetami.

Pochodzi z Ukrainy i w Fundacji NOVA jest odpowiedzialna za projekty „Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów – Gdańsk Chełm”, Program Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora oraz New in Poland. Zajmuje się także tworzeniem materiałów promocyjnych, merytorycznych i graficznych.