#zitgdansk

Końcówka ubiegłego roku przyniosła nam dobre informacje. Jeden z projektów do RPO WP 2014-2020, które pisaliśmy na zlecenie Miasta Gdansk uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną i tym sposobem wchodzi w fazę realizacji z dofinansowaniem ponad 6 mln zł. Skupienie na twarzach …