Nowe technologie

Kurs umożliwi Ci rozwój umiejętności i możliwości zastosowania komputera w pracy i życiu codziennym. Przekażemy Ci wiedzę na temat podstaw obsługi komputera w zakresie systemu Windows, Internetu, poczty elektronicznej oraz edytora tekstu Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Nabędziecie umiejętności szybkiego i skutecznego wyszukiwania potrzebnych informacji...

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zagadnień : korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych, korzystanie z serwisów i platform internetowych, korzystanie ze smartfonów i tabletów. Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone  z wykorzystaniem pomocy multimedialnych:  tablet, smartfon, rzutnik....

Uczestnikami kursu będą osoby, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zagadnień : pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych z różnych źródeł Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pomocy multimedialnych:  tablet, smartfon, rzutnik....