Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Praca z dzieckiem nadpobudliwym.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z problemami.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz) z terenu z makroregionu zachodnio- północnego.
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności w zakresie: oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem, zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka z zaburzeniami rozwojowymi a także radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń. Przekażemy Ci wiedzę o autyzmie i jego głównych symptomach oraz kryteriach diagnostycznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Poznasz metody dyrektywne i niedyrektywne pracy z dzieckiem z autystycznym spektrum zachowań.
Nabędziecie umiejętności: oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz zaburzeń integracji sensorycznej, pracy z dorosłymi z autystycznym spektrum zachowań oraz wspierania rodziny z dzieckiem z autyzmem.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!