Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat: poznania potrzeb dziecka, skutecznych metod komunikacji z dzieckiem na poszczególnych etapach rozwoju a także wypracowania komunikacji uczuć w rodzinie z zastosowaniem gier szkoleniowych.
Przekażemy Ci wiedzę na temat komunikacji uczuć, stadiów rozwoju mowy i języka, metod budowania skutecznego kontaktu z dzieckiem, definicji i różnic miedzy komunikacją alternatywną i wspomagającą.
Nabędziecie umiejętności: formułowania uczuć w komunikacji, reagowania na uczucia podopiecznego, wykorzystania gier i zabaw podczas których nabywana jest umiejętność komunikacyjna podopiecznego, budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, dopasowania komunikatu do poziomu rozwoju dziecka.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!