Oswoić Internet i multimedia

Cel kursu

Podniesienie umiejętności podstawowych w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych.

Wyposażenie Uczestników zajęć w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywanie wyszukiwarki internetowej do wyszukiwania , oceniania i zbierania informacji
 • ocenianie bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych i portali społecznościowych
 • zakładanie konta na portalu społecznościowym
 • korzystanie z portalu społecznościowego
 • korzystanie z komunikatorów internetowych
 • rejestracja w portalach użytkowych (np. portal medyczny, e- PUAP, e-pit)
 • korzystanie z portali urzędów
 • korzystanie z internetowych serwisów pocztowych, edytorów tekstu w chmurze, dokumentów internetowych
 • korzystanie z kalendarza on-line
 • korzystanie z internetowych platform sprzedażowych, e- commerce
 • konfiguracji ustawienia smartfona i tabletu
 • korzystania z aplikacji
 • korzystania z funkcjonalności multimedialnych smartfonów i tabletów
Liczba godzin30
WymaganiaOsoby dorosłe, powyżej 25 r.ż. z niskimi umiejętnościami podstawowymi (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych) .
CertyfikatCertyfikat kwalifikacji wraz z opisem efektów uczenia się

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zagadnień :

 • korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych,
 • korzystanie z serwisów i platform internetowych,
 • korzystanie ze smartfonów i tabletów.

Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne.

Zajęcia prowadzone  z wykorzystaniem pomocy multimedialnych:  tablet, smartfon, rzutnik.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!