Planowanie pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących podnieść swoją wiedze wtym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności diagnozowania i tworzenia planu pomocy dziecku w placówce opiekuńczo ? wychowawczej. Podniesie zdolność do rozpoznawania potrzeb dziecka w pieczy zastępczej i sposobach ich zaspokajania. Pogłębi wiedzę o pracy z dzieckiem na zasobach wewnętrznych i zewnętrznych. Nauczysz się jak logicznie powiązać poznane narzędzia do tworzenia realnych planów pomocy dziecku.
Przekażemy Ci wiedzę na temat podstaw wiedzy o pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo ? wychowawczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej jak również zasad posługiwania się genogramem i ekopamą w pracy z dzieckiem w pieczy zastępczej. Przestawimy Ci koncepcję pracy na zasobach dziecka dzięki wykorzystaniu narzędzia ?Analiza mocnych stron i potrzeb? do diagnozy i planowania pracy z dzieckiem.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!