Praca z rodzina z problemem uzależniania. Praca z rodzina z problemem przemocy.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących podnieść swoją wiedze w tym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności rozpoznawania problemu uzależnienia w rodzinie, stadium uzależnienia oraz zjawiska współuzależnienia a także rozpoznawania zachowań agresywnych w rodzinie oraz szacowania ryzyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Przekażemy Ci wiedzę na temat: definicji związanych z uzależnieniami, teorii przyczyn uzależnienia, psychologicznych mechanizmów uzależnienia, specyficznych potrzeb dziecka w rodzinie z problemem uzależnienia i przemocy, jak również innowacyjnych metod pracy z rodziną.

Nabędziecie umiejętności dostosowania interwencji do sprawcy, ofiary, świadka przemocy a także osoby uzależnionej, współuzależnionej i co więcej osoby podatnej na uzależnienie.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!