Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących podnieść swoją wiedze w tym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz.
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat zakresu regulacji prawnych dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej, rozwinie Twoje umiejętności stosowania prawa w praktyce.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: regulacji prawnych różnych ustaw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, praw i obowiązków asystenta rodziny, praw i obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi.
Nabędziecie umiejętności stosowania prawa z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Nauczycie się korzystania z różnych ustaw w praktyce zawodowej oraz nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!