Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących pogłębić swoją wiedze w tym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat wprowadzenia i realizacji standardów organizacyjnych i metodycznych w małych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych a także metod przekształceń dużych placówek opiekuńczo ? wychowawczych. Wzmocni Twoje umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia narzędzi planu pomocy dziecku oraz umiejętności z zakresu: efektywnej komunikacji, podejścia skupionego na rozwiązaniach oraz podejściu wzmacniającym.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: podstaw prawnych funkcjonowania placówek opiekuńczo ? wychowawczych, organizacji procedur w małej placówce opiekuńczo ? wychowawczej, standardów działań na poszczególnych poziomach organizacji placówki oraz narzędzi planu pomocy dziecku.
Nabędziecie umiejętności podziału zadań i odpowiedzialności w małej placówce opiekuńczo ? wychowawczej: Dyrektor- Zespół koordynatorów grup- Koordynator- Zespół wychowawczy ? Wychowawca- Społeczność. Poniesiesz również swoje kompetencje pracy indywidualnej i zespołowej ukierunkowanej na realizację celu głównego placówki. Zwiększysz umiejętności komunikacyjne związane z podejściem wzmacniającym skupionym na rozwiązaniach.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!