Uzależnienia i ryzykowane zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projekt u są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci podniesienie świadomości na temat uzależnień oraz ryzykownych zachowań młodzieży. Nauczysz się jakie są konsekwencje zdrowotne, społeczne oraz prawne związane z uzależnieniem i zachowaniami ryzykownymi.
Przekażemy Ci wiedzę na temat zachowań ryzykownych i konwencjonalnych, motywów podejmowania zachowań ryzykownych oraz ich skutków a także profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Poznasz wpływ DDD i DDA na rodzinę oraz rolę jaką odgrywa rodzina w podanym problemie.
Nabędziecie umiejętności pokierowania osoby uzależnionej oraz jej rozpoznanie jak również wykonania diagnozy socjoterapeutycznej. Nauczycie się komunikacji z młodym pokoleniem, osobą uzależnioną i rodziną uzależnionego.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!