Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę o współpracy asystenta rodziny z rodziną i dzieckiem przy tworzeniu planu pracy z rodziną a także pracy na zasobach rodzin z wykorzystaniem podejścia skupionego na rozwiązaniach. Zwiększy Twoje umiejętności współpracy interdyscyplinarnej asystenta rodziny z innymi specjalistami.
Przekażemy Ci wiedzę na temat podstaw prawnych współpracy interdyscyplinarnej asystenta rodziny oraz zasadach tworzenia planów pracy z rodziną.
Nabędziecie umiejętności tworzenia planu pracy z rodziną w oparciu o jej zasoby, współpracy z innymi specjalistami i samą rodziną na tym etapie. Nauczycie się podziału zadań wynikających z utworzonego planu pracy z rodziną a także podniesienia kompetencji komunikacyjnych w pracy z rodziną, zwiększenia kompetencji aktywnego słuchania jak również zwiększenia umiejętności motywowania rodziny do zmiany.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!