Współpraca się opłaca

Cel kursu

Podniesienie umiejętności podstawowych w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych

Współpraca różnych osób w osiągnięciu wspólnego celu jakim jest planowanie projektu i pozyskanie dofinansowania na jego realizacje.

Liczba godzin30
WymaganiaOsoby dorosłe, powyżej 25 r.ż. z niskimi umiejętnościami podstawowymi (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych , kompetencji społecznych).
CertyfikatCertyfikat kwalifikacji wraz z opisem efektów uczenia się

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące umiejętności pisania – planowania projektów w celu zdobycia grantu na jego realizację.
Nabędą podstawowych informacji dotyczących pracy zespołowej oraz pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Forma zajęć : mini wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!