Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę w zakresie prawnych i praktycznych oraz psychologicznych aspektów odebrania dziecka z rodziny. Wzmocni Twoje umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: prawnych aspektów odebrania dziecka z rodziny, praktycznych umiejętności oraz aspektów psychologicznych dotyczących odebrania dziecka z rodziny.
Nabędziecie umiejętności: podejmowania decyzji związanej z procedurą odebrania dziecka z rodziny i współpracy ze służbami biorącymi udział w interwencji odebrania dziecka. Wzmocnicie swoje kompetencje związane z komunikacją ze służbami odpowiedzialnymi za procedurę odebrania dziecka, budowania empatii wobec dziecka z rodziny dysfunkcyjnej oraz umiejętności związanych z komunikacją z rodzinami dysfunkcyjnymi.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!