Zachowania autodestrukcyjne młodzieży samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedze z tego tematu.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności: rozpoznawania objawów zaburzeń odżywiania i szybkiego reagowania, symptomów samookaleczenia oraz umiejętność rozmowy z osobami, które maja myśli samobójcze. Poznasz formy pracy oraz terapii z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i depresję.
Przekażemy Ci wiedzę na temat symptomów oraz ewentualnych sposobów pracy z młodzieżą dokonującą samookaleczeń, czynów suicydalnych a także cierpiących na zaburzenia odżywiania. Nabędziecie umiejętności tworzenia i rozwijania właściwych wzorców postepowania w środowisku pracy w przypadku dokonywania samookaleczania przez młodzież, zgłaszania myśli samobójczych oraz rozpoznawania zaburzeń odżywiania u wychowanka.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!