“New in Poland”

“New in Poland”

W ramach projektu New in Poland, Fundacja NOVA  zrekrutowała  54 osoby narodowości ukraińskiej z doświadczeniem uchodźczym.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną objęte 2 formami wsparcia:

  1. Edukacyjnym:

W ramach projektu planujemy przeprowadzić diagnozę potrzeb i umiejętności w 4 komponentach:

  • Komponent I – Instytucje w Polsce.
  • Komponent II – Podstawy poszukiwania pracy w Polsce.
  • Komponent III – Pracuję legalnie w Polsce.
  • Komponent IV – Wiedza o Polsce.

Każdy uczestnik projektu, otrzyma również wsparcie edukacyjne w zakresie języka polskiego. Kurs ten zostanie zorganizowany na minimum 2 poziomach: podstawowym oraz średniozaawansowanym. Dodatkowo planujemy prowadzić szkolenia w zakresie języka polskiego zawodowego.

  1. Pozaedukacyjnym:
  • Wsparcie specjalistyczne – doradcze, prawne, psychologiczne.
  • Międzykulturowe – spotkania polsko – ukraińskie.

W ramach projektu prowadzona będzie również grupa wsparcia psychologicznego odpowiadająca na potrzeby osób z doświadczeniem uchodźczym i ich trudną sytuacją w związku z  wojną na Ukrainie.

Poniżej regulamin udziału w projekcie w dwóch językach (polskim i ukraińskim), oraz formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie PL.Ukr

Regulamin udziału w projekcie_POL

Regulamin udziału w projekcie_Глк

Projekt New in Poland realizowany jest w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość grantu: 355 047,00 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 334 773,82 zł

 

Rekrutacja została zakończona.

No Comments

Post A Comment