eduNOVA – Centrum Edukacji Nauczycieli i Dorosłych

O projekcie

 

Celem projektu “eduNOVA – Centrum Edukacji Nauczycieli i Dorosłych”
celem jest profesjonalizacja i rozwój instytucjonalny oraz rozwój działań statutowych Fundacji NOVA.

 

W celu sprofesjonalizowania i rozwoju działalności Fundacji NOVA zaplanowano:

  • Opracowanie Strategii Rozwoju Fundacji NOVA na lata 2022-2026, co pozwoli na uporządkowanie prowadzonych działań i wytyczenie kierunków rozwoju
  • Wystąpienie o akredytację Programu Erasmus+ na działalność edukacyjną na lata 2022-2027, co pozwoli na stabilizację źródeł finansowania działalności statutowej fundacji i realizacji jej podstawowej misji tj. promocja edukacji przez całe życie (Life-long learning)
  • Wystąpienie o akredytację Kuratorium Oświaty dla części działań edukacyjnych Fundacji skierowanych do nauczycieli, co wzmocni wiarygodność Fundacji jako rzetelnego
    partnera dla szkół,
  • Utworzenie w strukturach Fundacji Centrum Edukacji Nauczycieli i Dorosłych i jego promocja wśród szerokiego grona interesariuszy,
  • Pozyskanie kontaktów zagranicznych w celu budowania partnerstw i sieci międzynarodowych w obszarze edukacji zawodowej i niezawodowej dorosłych i nauczycieli.
  • Rozwój zasobów rzeczowych Fundacji NOVA m.in. zakup 1 samochodu osobowego służącego do przemieszczania się zespołu Fundacji w celu realizacji i organizacji szkoleń zakup 1 drukarki 3D, co pozwoli na rozszerzenie oferty szkoleniowej Fundacji o nowoczesne technologie.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. i trwać on ma łącznie 25 miesięcy.

 

                                     

FILMY:

Tytuł projektu:

eduNOVA - Centrum Edukacji Nauczycieli i Dorosłych

Cel projektu:

Profesjonalizacja, podnoszenie standardów pracy i zarządzania rozwój instytucjonalny Fundacji NOVA oraz rozwój działań statutowych Fundacji NOVA.

Grupa docelowa:

  • Kadra Fundacji NOVA
  • Odbiorcy działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację NOVA, w szczególności szkoły, nauczyciele, osoby chcące podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje, instytucje rynku pracy, pracodawcy i przedsiębiorcy.

Termin realizacji:

2022 – 2024

Wartość projektu:

258 000 zł

Kwota dofinansowania:

258 000 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO