New in Poland

O projekcie

W ramach projektu New in Poland, Fundacja NOVA planuje zrekrutować min. 54 osoby narodowości ukraińskiej z doświadczeniem uchodźczym.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną objęte 2 formami wsparcia:

  1. Edukacyjnym:

W ramach projektu planujemy przeprowadzić diagnozę potrzeb i umiejętności w 4 komponentach:

  • Komponent I – Instytucje w Polsce.
  • Komponent II – Podstawy poszukiwania pracy w Polsce.
  • Komponent III – Pracuję legalnie w Polsce.
  • Komponent IV – Wiedza o Polsce.

Każdy uczestnik projektu, otrzyma również wsparcie edukacyjne w zakresie języka polskiego. Kurs ten zostanie zorganizowany na minimum 2 poziomach: podstawowym oraz średniozaawansowanym. Dodatkowo planujemy prowadzić szkolenia w zakresie języka polskiego zawodowego.

  1. Pozaedukacyjnym:
  • Wsparcie specjalistyczne – doradcze, prawne, psychologiczne.
  • Międzykulturowe – spotkania polsko – ukraińskie.

W ramach projektu prowadzona będzie również grupa wsparcia psychologicznego odpowiadająca na potrzeby osób z doświadczeniem uchodźczym i ich trudną sytuacją w związku z  wojną na Ukrainie.

Poniżej regulamin udziału w projekcie w dwóch językach (polskim i ukraińskim), oraz formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie PL.Ukr

Regulamin udziału w projekcie_POL

Regulamin udziału w projekcie_Глк

Tytuł projektu:

New in Poland

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Grupa docelowa:

Odbiorcami działań będą migranci/uchodźcy (głownie narodowości ukraińskiej ale nie tylko) w każdym wieku, zamieszkujący dzielnicę Gdańsk- Chełm.

Termin realizacji:

2022-11-01 – 2024-04-30

Wartość projektu:

355 047 zł

Kwota dofinansowania:

334 773,82 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Projekt realizowany w ramach POWER Szansa – nowe możliwości dla Dorosłych, współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego