Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów – Gdańsk Chełm

O projekcie

Fundacja NOVA planuje w ramach projektu uruchomienie w Klubie Sąsiedzkim Chełm – Lokalnego Punktu Wsparcia i Integracji Imigrantów oferującego:

  1. wsparcie pobytowe, językowe, kulturowe, obywatelskie i społeczne migrantom narodowości ukraińskiej.
  2. stałe konsultacje pobytowo – prawne dla migrantów – udzielanie podstawowych informacji i porad obywatelskich, pomaganie w wypełnianiu formalności urzędowych
  3. warsztaty adaptacyjno – integracyjne dla migrantów.

Punkt prowadzić będzie współpracę z lokalnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów

migrantów, diagnozę sytuacji praw człowieka w dzielnicy i lokalnych instytucjach (szkoły, przychodnie itp.). Wsparcia udzielać będą dwaj eksperci, jeden narodowości ukraińskiej, drugi polskiej. W celu poprawienia komunikacji zostanie zorganizowany kurs języka polskiego jako obcego dla osób narodowości ukraińskiej oraz tzw. pary językowe. Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

Chętnych zapraszamy do Fundacji NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm przy ul. Władysława Biegańskiego 10/12.

У рамках проекту Фонд NOVA планує запустити  у Хелмському клубі сусідів місцевий пункт підтримки та інтеграції іммігрантів, який пропонує:

1.Підтримку мовну, культурну, громадянську та соціальну мігрантів української національності.

2.Постійну підтримку, юридичні консультації для громадян України – надання базової інформації та консультацій, допомога у              оформлені офіційних документів.

3.Проведення семінарів з адаптації та інтеграції для мігрантів.

Для вирішення проблем пункт співпрацюватиме з місцевими державнимі  установами з метою рішення проблемів  які постають перед мігрантамі,буде проводити діагностику стану прав людини в районних та місцевих установах (школах, поліклініках тощо). Підтримку  будуть надавати два експерти, один – української національностї , інший – польської. Для покращення спілкування буде організовано курс польської мови як іноземної для україньских громадян та т.зв. мовні пари. Проект реалізовуватиметься у партнерстві.

Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у проекті.

Якщо ви зацікавлені, запрошуємо вас до Фонду NOVA – Хелмськї клуб сусідів  за адресою : ul. Władysława Biegańskiego 10/12.

 

INFORMATOR UKRAINA

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

ІНФОРМАЦІЯ  УКРАЇНA

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд

 

Tytuł projektu:

Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów – Gdańsk Chełm/ Місцевий пункт підтримкі ї інтеграції мігрантів- Гданьск Хелм.

Cel projektu:

Zwiększenie partycypacji, uznawania praw i równego traktowania migrantów narodowości ukraińskiej w życiu wspólnoty lokalnej w gdańskiej dzielnicy Chełm/Збільшення участі, визнання прав і рівне ставлення до мігрантів з України місцевою громадою з району Хелм, за допомогою створення місцевого пункту підтримки та інтеграції мігрантів, якій буде працювати при Клубі сусідскім Хелм. poprzez stworzenie Lokalnego Punktu Wsparcia i Integracji Imigrantów działającego przy Klubie Sąsiedzkim./

Grupa docelowa:

Odbiorcami działań będą migranci/uchodźcy (głownie narodowości ukraińskiej ale nie tylko) w każdym wieku, zamieszkujący dzielnicę Gdańsk- Chełm./Ця діяльність адресована до мігранти/біженці (переважно української національності, але не тільки) різного віку, які проживають у районі Хелм –Гданська.

Termin realizacji:

2022-09-01 – 2024-04-30

Wartość projektu:

82 919,51 EUR

Kwota dofinansowania:

82 919,51 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA/ ФОНД НОВА

Partnerzy:

MIMIR- Islandia/ MIMIR-Ісландія

Rada Dzielnicy Chełm/ Рада району Хелм

Źródło finansowania:

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny/ Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів EOG та фондів Норвегії в рамках Програми активних громадян – Регіональний фонд