Hurra! Otrzymaliśmy dotację!

Hurra! Otrzymaliśmy dotację!

Hurrrra!! Miasto Gdańsk ogłosił dzisiaj wyniki konkursu. Dostaliśmy dotację na kontynuowanie prowadzenia Klubu Sąsiedzkiego na Chełmie w roku 2024! Dzięki dotacji opłacimy czynsz, zorganizujemy dla Was zajęcia, warsztaty, wykłady i dofinansujemy inicjatywy sąsiedzkie!
Jesteśmy bardzo S Z C Z Ę Ś L I W I i dziękujemy Miastu za przyznaną dotację! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
No Comments

Post A Comment