Inkubator Sąsiedzkiej Energii ISE Chełm

O projekcie

Inkubator Sąsiedzkiej Energii- Chełm? (dalej zwane ISE Chełm)- będzie
miejscem otwartym na różnorodność osób i działań, tworzonym przez lokalną społeczność
działającego w sposób regularny (min.3 razy w tygodniu) i długofalowy. W Klubie Sąsiedzkim
prowadzone będą 3 rodzaje zajęć edukacyjnych: zajęcia sponsorowane (sfinansowane w
ramach różnych dotacji) oraz zajęcia sąsiedzkie ? zajęcia prowadzone przez sąsiadów dla
sąsiadów (wolontariat) oraz wydarzenia plenerowe.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm

Cel projektu:

Prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego o nazwie Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm. Głównym celem jest zwiększenie aktywności i tożsamości mieszkańców wspólnoty lokalnej na terytorium Gdańska Chełmu (głównie Starego Chełmu) poprzez prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego oraz organizowanie wydarzeń plenerowych na terenie objętym rewitalizacją.

Termin realizacji:

od 2021-03-01 do 2021-12-31

Wartość projektu:

78600zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Rada Dzielnicy Chełm,
Biuro Rozwoju Gdańska

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska