SESKAT

O projekcie

Wizją SESKAT jest wywieranie pozytywnego wpływu na postrzeganie i świadomość umiejętności społecznych i emocjonalnych w procesie szkolenia dorosłych, podnoszenie zdolności trenerów i jakości szkolenia, a także ich wpływ na beneficjentów końcowych.

Beneficjentami końcowymi będą uczestnicy dowolnego procesu szkolenia dorosłych (zarówno w firmie, w instytucji lub organizacji szkoleniowej). Nauczą się oni identyfikować swoje emocje oraz nimi zarządzać.

Fundacja NOVA jest pozarządową organizacją non-profit. Naszym celem jest promocja idei uczenia się przez całe życie, planujemy, prowadzimy i ewaluujemy różnego rodzaju działania edukacyjne i programy wsparcia, w tym kursy niezawodowe i zawodowe, warsztaty i seminaria głównie dla osób dorosłych. NOVA zatrudnia 6 stałych pełnoetatowych pracowników, którzy są wykwalifikowanymi kierownikami projektów, trenerami i tutorami, którzy są odpowiedzialni za koordynację wszystkich naszych projektów edukacyjnych. Dodatkowo ściśle współpracujemy z dużą liczbą zewnętrznych edukatorów i trenerów (rocznie ok. 50), którzy są w stanie zapewnić szkolenia w wielu dziedzinach. Nasi trenerzy nieustannie pracują nad podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności.

SESKAT nie jest zatem jedynie ćwiczeniem teoretycznym, ale niezbędnym narzędziem do profesjonalnego wykonywania naszej codziennej pracy. Koncepcja inteligencji emocjonalnej może dostarczyć kluczowych spostrzeżeń grupom i edukatorom. Zrozumienie inteligencji emocjonalnej wpłynie na ich osobisty sukces jako edukatora. Znajomość emocjonalnego barometru pokaże im wiele na temat ich stylu przekazywania wiedzy i tego, jak radzą sobie z klientami, to, jak dobrze tolerują stres, radzą sobie ze zmianami, wyrażają swoje emocje i wchodzą w interakcje z innymi.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

SESKAT – Development of social and emotional skills in adult training

Cel projektu:

Udoskonalenie procesu edukacyjnego poprzez przekazanie edukatorom dodatkowych narzędzi oraz praca nad rozwojem ich umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej.

Grupa docelowa:

Edukatorzy osób dorosłych, organizacje szkoleniowe, firmy prywatne

Termin realizacji:

28.02.2022 - 28.02.2024

Wartość projektu:

291 460 euro

Kwota dofinansowania:

291 460 euro

Lider projektu:

EBB Europass Berlin

Partnerzy:

Eurospeak Limited (Irlandia), SIDES (Włochy), Innovation Education Lab (Rumunia), INDEPCIE SCA (Hiszpania), Fundacja NOVA (Polska)

Źródło finansowania:

Erasmus+