SESKAT – podsumowanie „Emotional Adult Training – Train of Trainers” w Gdańsku

SESKAT – podsumowanie „Emotional Adult Training – Train of Trainers” w Gdańsku

Przez kilka dni listopada Gdańsk pełnił rolę scenerii dla przełomowego eventu szkoleniowego “Emotional Adult Training – Train of Trainers”. Zorganizowane przez polskiego partnera Fundację NOVA, wydarzenie to rozegrało się w inspirujących murach Europejskiego Centrum Solidarności.

Fantastyczne spotkanie przywitało przedstawicieli różnych organizacji, w tym Europass Berlin, S.I.D.E.S. APS, INDEPCIE, Education Innovation Lab, Eurospeak oraz Fundację NOVA. Ta dynamiczna grupa uczestników dodatkowo wzbogaciła szkolenie, odzwierciedlając zaangażowanie we wspólne uczenie się i współpracę na skalę międzynarodową. Fundacja NOVA serdecznie powitała partnerów w swoim rodzinnym Gdańsku – miejscu wartym odwiedzenia samym w sobie. Bogata historia i znaczenie kulturowe Gdańska dostarczyły unikalnego i wzbogacającego tła dla szkolenia, podnosząc ogólny poziom doświadczenia uczestników.

Szkolenie miało na celu zgłębienie przez uczestników wielorakich możliwości korzystania z opracowanych wyników projektu SESKAT. Poprzez połączenie praktycznych ćwiczeń, dyskusji grupowych i aplikacji w realnym świecie, uczestnicy zdobyli praktyczne spojrzenie na przekazywanie kompetencji osobom dorosłym i efektywne wykorzystywanie rezultatów projektu. Rozwój miękkich umiejętności zajmował centralne miejsce, a uczestnicy brali udział w zajęciach grupowych, ćwiczeniach i poznawali nowoczesne metody wypracowane w projekcie. To podejście nie tylko zwiększyło umiejętności komunikacyjne i umiejętność współpracy, ale także wprowadziło głębsze zrozumienie inteligencji emocjonalnej – bezcennego narzędzia w dziedzinie edukacji dorosłych.

Podczas szkolenia eksplorowano nowoczesne metody coachingowe i techniki inteligencji emocjonalnej. Uczestnicy zdobywali cenne spojrzenie na motywowanie i inspirację różnorodnych grup uczących się, wyposażając ich w umiejętności tworzenia atrakcyjnych środowisk edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Uczestnicy nauczyli się, jak zaangażować członków grupy docelowej i dostosować materiały edukacyjne do potrzeb dorosłych uczących się, zapewniając inkluzję i aktualność. Szkolenie zapewniło także wszechstronną eksplorację modułów szkoleniowych i narzędzi opracowanych w wyniku konkretnych rezultatów projektów. Uczestnicy ukończyli szkolenie z jasnością i zrozumieniem, jak wdrożyć te moduły we współpracy z edukatorami osób dorosłych, trenerami i grupą docelową, skracając dystans między teorią a praktyką. Kooperacyjny charakter szkolenia, z członkami konsorcjum pełniącymi role moderatorów, ułatwił bogatą wymianę różnorodnych perspektyw i najlepszych praktyk. To duch współpracy przyczynił się do dynamicznego środowiska szkoleniowego, wzbogacając wspólny zasób wiedzy uczestników.

Podsumowując, “Emotional Adult Training – Train of Trainers” w Gdańsku okazało się niezwykle przydatne w zdobywaniu wiedzy, współpracy i budowaniu więzi. Jesteśmy pewni, że efekty tego szkolenia na pewno nie zostaną zapomniane, a edukatorzy z Europass Berlin, S.I.D.E.S. APS, INDEPCIE, Education Innovation Lab, Fundacji NOVA i Eurospeak zostali wyposażeni w umiejętności i metody pomocne w prężnie rozwijającej się edukacji dorosłych. W miarę wprowadzania swoich ulepszonych umiejętności i metodyki w życie uczestnicy szkolenia będą mieli istotny i trwały wpływ na uczących się i samą dziedzinę edukacji dorosłych w ogóle.

 

No Comments

Post A Comment