Warsztaty dla edukatorów w Kownie – Adapt4Future

Warsztaty dla edukatorów w Kownie – Adapt4Future

Projekt “ADaPT4Future” nabiera tempa 19-23 września w Kownie odbyły się warsztaty dla edukatorów z organizacji partnerskich. W szkoleniu wzięło udział 15 bibliotekarzy, pracowników FabLAB, nauczycieli, wolontariuszy z Litwy, Polski i Włoch. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z możliwościami technologii 3D, nauczyli się modelowania trójwymiarowego oraz zgłębili zasady działania drukarki 3D i  nie tylko.
Głównym celem warsztatów było kreatywne wykorzystanie możliwości 3D i innych technologii do naprawy zepsutych przedmiotów poprzez tworzenie brakujących części lub detali. Warsztaty w powyższym zakresie już niedługo zostaną wprowadzone do oferty edukacyjnej Fundacji NOVA, przewidujemy, że ze szkolenia skorzysta nie mniej niż 50 uczestników.
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.
***ENG***

The “ADaPT4Future” project is gaining momentum, between 19th and 23rd of September workshop for educators from partner organizations took place in Kaunas. The training was attended by 15 librarians, FabLAB employees, teachers and volunteers from Lithuania, Poland and Italy. The participants of the training learned about the possibilities of 3D technology, learned three-dimensional modeling and explored the principles of operation of a 3D printer and more.

The main goal of the workshop was to creatively use the possibilities of 3D and other technologies to repair broken items by creating missing parts or details. Workshops in the above scope will soon be introduced to the educational offer of the NOVA Foundation. We anticipate that no less than 50 participants will benefit from the training.

The project is co-financed by the European Commission under the Erasmus + program.

No Comments

Post A Comment