Akredytacja Erasmus + Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

O projekcie

Tytuł projektu:

AKREDYTACJA ERASMUS+ VET NR 2021-1-PL01-KA120-VET-000047710

Cel projektu:

• zwiększenie szans uczniów i absolwentów na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o zagraniczne praktyki i staże zawodowe w krajach Unii Europejskiej
• podniesienie kompetencji i doświadczenia międzynarodowego kadry szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację mobilności zagranicznych

Grupa docelowa:

• Uczniowie i absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe
• Kadra dydaktyczna szkół prowadzących kształcenie zawodowe , w szczególności nauczyciele zawodu, nauczyciele zawodowych jęz. obcych

Termin realizacji:

2022-2027

Wartość projektu:

Edycja Erasmus+ VET 2022-2024 - 62 773,00 EUR.
Edycja Erasmus + VET 2023-2025 - 53 113,00 EUR

Kwota dofinansowania:

Edycja Erasmus+ VET 2022-2024 - 62 773,00 EUR.
Edycja Erasmus + VET 2023-2025 - 53 113,00 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA
KONSORCJANCI:
• Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie
• Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie
• Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim