Strona główna

W ramach programu „Gdańsk Pomaga- Wspieraj Seniora”  Fundacja  NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm bierze udział   w projekcie  który, będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Do udziału w programie kwalifikowani  są seniorzy w wieku 65+ lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu...

Język polski jest trudny do nauki przede wszystkim ze względu na gramatykę – potwierdzić  mogą to nasze  kursantki , dla których największym problemem okazała się poprawna wymowa i pisanie po polsku. Jednak kilka zajęć  w naszej Fundacji NOVA- Klub Sąsiedzki Chełm  sprawiło, że poczuły się...

Projekt "ADaPT4Future" nabiera tempa 19-23 września w Kownie odbyły się warsztaty dla edukatorów z organizacji partnerskich. W szkoleniu wzięło udział 15 bibliotekarzy, pracowników FabLAB, nauczycieli, wolontariuszy z Litwy, Polski i Włoch. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z możliwościami technologii 3D, nauczyli się modelowania trójwymiarowego oraz zgłębili...

🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Właśnie zakończyliśmy wizytę studyjną u islandzkiego partnera MIMIR, była to część projektu LearningLab finansowanego w ramach Programu Edukacja, który korzysta z dofinansowania otrzymanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. MIMIR to organizacja, która organizuje kursy i szkolenia dla osób z niskim poziomem wykształcenia oraz zachęca osoby pracujące...

Digital now! Youth exchange in Spain- Erasmus + program Projekt zakładał rozwój myślenia krytycznego wśród młodzieży podczas używania social media, naukę pisania kreatywnego cv za pomocą narzędzi cyfrowych. Zwiększenie umiejętności komunikacji oraz poprawa języka angielskiego w środowisku międzynarodowym. Wymianę doświadczeń wśród młodzieży z różnych krajów. Wymiana młodzieży...

Uczestnicy i Uczestniczki Akademii Dorosłego Człowieka w ramach zajęć w bloku edukacyjnym Współprac się opłaca zorganizowali już wiele wspaniałych inicjatyw sąsiedzkich, były to m.in. budowanie budek lęgowych i karmników dla ptaków, pakowanie prezentów na święta wieczorek poetycki: Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej, przedstawienie - Jasełka....

Już niedługo na naszej stronie będą pojawiać się relacje ze spotkań i wyjazdów projektowych. Czego możecie się spodziewać? Adapt4Future – KA220-ADU - projekt zakłada pracę nad rozwojem umiejętności drukowania 3D i myśleniem opartym na projektowaniu wśród dorosłych, a także pomoże on wzmocnić kompetencje edukatorów osób dorosłych...