Strona główna

W Fundacji NOVA wspieramy migrantów poprzez indywidualne spotkania z doświadczonym doradcą zawodowymi. Naszym celem jest pomoc im w skutecznym dostosowaniu się do nowego środowiska oraz znalezienie satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Podczas tych osobistych sesji, nasi specjaliści pomagają migrantom zidentyfikować ich umiejętności, talenty i doświadczenie zawodowe. Razem opracowujemy...

W Fundacji NOVA kontynuujemy nasze zajęcia integracyjno-adaptacyjne, tworząc przestrzeń do nauki, dzielenia się doświadczeniami oraz budowania wspólnoty. Na ostatnich spotkaniach uczestnicy wzięli udział w kreatywnym projekcie, gdzie własnoręcznie tworzyli ozdoby i stroiki świąteczne. Atmosfera była pełna radości i współpracy, ponieważ uczestnicy dzielili się swoimi tradycjami i...

Podsumowanie Projektu "Wolontariusze dla Wolontariuszy" Fundacja NOVA oraz PlanBe, Plan it Be it, podjęły współpracę w ramach projektu pt. "Wolontariusze dla Wolontariuszy".  Inicjatywa , której celem było wzmocnienie bilateralnych relacji i promowanie wolontariatu, zwłaszcza w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC), okazała się niezwykłym sukcesem. Tło Projektu i...

    W siedzibie Fundacji NOVA organizowane są warsztaty komputerowe specjalnie dedykowane seniorom. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko wprowadzenie starszych osób w świat nowoczesnych technologii, ale także podkreślenie wartości i unikalnych umiejętności, jakie seniorzy sami ze sobą niosą. To niezwykła okazja do dzielenia się bogatym...

W Fundacji NOVA kładziemy duży nacisk na proces integracji i adaptacji migrantów do nowego otoczenia. Nasze warsztaty integracyjno-adaptacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom nie tylko praktycznych umiejętności, ale także umożliwić im budowanie relacji społecznych i poczucia wspólnoty. Podczas tych inspirujących warsztatów, uczestnicy mają...

  Aktualnie w Fundacji NOVA - Klubie Sąsiedzkim Chełm równocześnie trwają dwa programy nauczania języka polskiego dla imigrantów. Nie tylko te kursy mają na celu przekazywanie umiejętności językowych i umożliwienie skutecznej komunikacji w nowym otoczeniu, ale także wspierają proces integracji i adaptacji. Pierwszy z programów rozpoczął się...

Zajęcia ze Scrapbookingu to nie tylko okazja do rozwijania kreatywności, ale również sposób na nawiązywanie nowych znajomości i dzielenie się różnorodnymi doświadczeniami. W trakcie spotkań tworzymy w przyjaznej atmosferze niepowtarzalne kartki świąteczne, które są wyrazem naszej indywidualnej wyobraźni. Nasi doświadczeni trenerzy nie tylko dzielą się technikami...

  Fundacja Nova, w ramach projektu Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów organizuje specjalne zajęcia z zakresu doradztwa instytucjonalno-zawodowego dla migrantów. Oferujemy kompleksowe wsparcie, mające na celu ułatwienie integracji społecznej oraz skuteczne wejście na lokalny rynek pracy. #AktywniObywateleGranty Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG...